Družstvo podielnikov Rankovce-Žirovce v likvidácii